Πολλά τα προβλήματα στη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου

Βρίθει προβλημάτων η άτυπη βιομηχανική ζώνη του Καλοχωρίου, παρά τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτει και αναγνωρίζονται από όλους και παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης παράγουν το 10% – 15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας.

ΤΟ ΘΕΜΑ : Καλοχώρι

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ : Αναφερόμενος στην περιοχή του Καλοχωρίου ο αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναγνωρίσει τα σοβαρά περιβαλλοντικά και λειτουργικά προβλήματα, που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που έχει, μέσω της εξυγίανσης της, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στην μόχλευση και αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, οι μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή του Καλοχωρίου, παράγουν το 10% – 15% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο χώρος συγκέντρωσης τους βρίσκεται σε στρατηγική θέση σε σχέση με τους υφιστάμενους, αλλά και προγραμματιζόμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή (σε σχετικά μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, κοντά στον Υπεραστικό Σταθμό ΚΤΕΛ ‘Μακεδονία’, το λιμάνι και τα τελωνεία, την περιφερειακή οδό και την ΠΑΘΕ)».

Ο κ. Γιουτίκας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα TerraMed, που ολοκληρώθηκε το 2016 και το υλοποίησε η Περιφέρεια, προκειμένου να αποκτήσει μια επιστημονικά πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη, λεπτομερούς καταγραφής της παρούσας κατάστασης στην άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση του Καλοχωρίου, καθώς και των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν.

«Αυτή η δουλειά μπορεί να αποτελέσει τη βάση της δημόσιας συζήτησης που είναι αναγκαία, όπως και οι 20 προτάσεις που περιλαμβάνει για τη συνολική εξυγίανση, υποστήριξη και αναβάθμιση της περιοχής του Καλοχωρίου, η οποία ας μην το ξεχνούμε, πέραν όλων των άλλων είναι και μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», υπογράμμισε ο κ. Γιουτίκας.