Δήμος ΔΕΛΤΑ : Πρόσκληση προς τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους για υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης για το έτος 2020

Πρόσκληση προς τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους για υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης για το έτος 2020

  • Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ
  • Για την αίτηση επιχορήγησης πατήστε ΕΔΩ
  • Για την δήλωση στοιχείων Συλλόγου πατήστε ΕΔΩ
  • Για τον ειδικό προϋπολογισμό Αθλητικών Συλλόγων πατήστε ΕΔΩ
  • Για τον ειδικό προϋπολογισμό Πολιτιστικών Συλλόγων πατήστε ΕΔΩ
  • Για το έντυπο γενικού προϋπολογισμού Συλλόγων πατήστε ΕΔΩ