Διαβατά : Έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Μετά την απόφαση για προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως τις 10/04/2020 και της απόφασης για λειτουργία ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στο σχολείο μας ήδη ξεκίνησαν μαθήματα και των δυο κατηγοριών κι έτσι οι καθηγητές του σχολείου είναι σε συνεχή επαφή με τους μαθητές, δίνοντάς τους υλικό για επανάληψη και εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκαν .

Οι μαθητές και οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω και για το πρόγραμμα των μαθημάτων μέσω email που αποστέλλονται από το σχολείο .