Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δ.Δέλτα : Μένουμε Σπίτι …

 

Οι δημότες μας μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα για αιτήματα όπως:
• ζητήματα φαρμακευτικής περίθαλψης (μετάβαση αντί του ενδιαφερόμενου στο φαρμακείο)
• αγορά με έξοδα του ενδιαφερόμενου ειδών πρώτης ανάγκης
• επείγουσες συνδιαλλαγές με τα ΚΕΠ, όπως αιτήσεις, πιστοποιητικά κλπ.
Εσείς μένετε σπίτι κι εμείς φροντίζουμε για εσάς!

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο