Διπλασιασμός του κονδυλίου για διάθεση κουπονιών στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Κεντικής Μακεδονίας

Διπλασιάζονται μετά από παρέμβασή μου στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ν. Παπαθανάση, τα κονδύλια που θα διαθέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το 2020 για την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος που αφορά στη χορήγηση κουπονιών για τις Λαϊκές Αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ο υφυπουργός ήταν θετικός στην πρότασή μου αναγνωρίζοντας ότι οι έκτακτες δυσμενείς συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού, πλήττουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά και τους πωλητές των Λαϊκών Αγορών.
Με διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει άμεσα νομοθετική τροπολογία, πιθανότατα και αύριο, που θα μας δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης διπλάσιων πόρων, ειδικά για το 2020, για την υλοποίηση του προγράμματος.
Έτσι το αρχικό ποσοστό έως 25% επί του ημερήσιου δικαιώματος, που μας επιτρεπόταν να διαθέσουμε για την έκδοση των κουπονιών, θα μπορεί να φτάσει έως και το διπλάσιο 50% , για το έτος 2020.
Στόχος μας είναι όχι μόνο να διαθέσουμε κουπόνια μεγαλύτερης αξίας σε πολύτεκνες οικογένειες, αλλά να επεκτείνουμε το πρόγραμμα και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Όσον αφορά στη χορήγηση των κουπονιών του έτους 2019, αυτή έχει ανασταλεί προσωρινά. Τα κουπόνια των δωρεάν αγορών, για το έτος 2019, συνολικής αξίας 219.500 ευρώ, θα διατεθούν στους δικαιούχους αμέσως μετά τη λήξη των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων και την πλήρη επαναλειτουργία των Λαϊκών Αγορών.