Ελευθερο ΒΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους δημάρχους Ιωαννίδη – Αναγνωστόπουλο – Τσακίρη

ο κ. Πασχάλης Αραμπατζής

 

Από τον αναγνώστη μας κ Αραμπατζής Πασχάλης πήραμε και δημοσιεύουμε

την παρακάτω επιστολή με θέμα την προκήρυξη  για την θέση του

διευθυντή στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ :

«Τά ἀφανῆ τοῖς φανεροῖς τεκμαίρου» Σόλων, 630-560 π.χ., 

(Αυτά που δεν φαίνονται να τα συμπεραίνεις με βάση αυτά που φαίνονται).

Το απόφθεγμα του Σόλωνα αναδεικνύει τη διαχρονικότητά του και  με τον πιο σαφή τρόπο το τι «φανερώνεται» στην προκήρυξη θέσης Διευθυντή στη Διαδημοτική Επιχείρηση Υπαίθρου Δυτικής Θεσσαλονίκης «ΝΕΦΕΛΗ» με ΑΔΑ:Ψ4Θ946521Ψ-ΦΕΥ.

Μια προκήρυξη:

α. με χρονικά όρια από την 8η ως την 17η Απριλίου,

β. η οποία αποφασίσθηκε σε μια περίοδο που η χώρα έχει εισέλθει λόγω της πανδημίας σε διαδικασία καραντίνας,

γ. σε περίοδο κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα που διανύουμε,

δ. η συνέντευξη να μοριοδοτείται ως 40 μόρια, ενώ το Διδακτορικό 20, το Μεταπτυχιακό 15 και το πτυχίο ΑΕΙ 10 και

ε. που αποκλείει τη συμμετοχή μερίδας πολιτών.

Άραγε η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης της συνέντευξης έχει τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να αξιολογήσει έναν υποψήφιο κάτοχο διδακτορικού, μεταπτυχιακού ή πτυχιακού τίτλου ΑΕΙ;

Το να υπεισέλθω  στο θέμα του εάν το Δ.Σ., που αποφάσισε αυτήν την προκήρυξη, έχει την εγκυρότητα και την αρμοδιότητα να αποφασίζει και να προκηρύττει θέσεις, έχει καλυφθεί. Είμαι σίγουρος ότι η δικαιοσύνη και τα θεσμικά όργανα  του κράτους θα  πράξουν όπως πρέπει.

Το ζητούμενο στην όλη διαδικασία αυτής της προκήρυξης είναι η τοποθέτηση και ο έλεγχος σκοπιμότητας των  Δημοτικών Αρχών, του Δήμου Δέλτα, του Δήμου Χαλκηδόνος-Κουφαλίων και του Δήμου Ωραιοκάστρου ως βασικοί οικονομικοί (και όχι μόνο) μέτοχοι της Διαδημοτικής Επιχείρησης «ΝΕΦΕΛΗ». Είναι αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς της εφαρμογής της  διαφάνειας στις πολιτικές πρόσληψης προσωπικού, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών συμφ. με την Εγκύκλιο 16 παρ. 2/2007  του ΥΠ. ΕΣ. σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Οι καιροί επιτάσσουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά την απαλλαγή από στρεβλώσεις και αδιαφάνειες του παρελθόντος στα πράγματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απαλλαγή από παθογένειες που οδήγησαν στην ηθική και πολιτική χρεωκοπία αυτής της χώρας.

Το παράθεμα από το  βιβλίο «Φαντάσματα του καιρού μας» του Νικόλα Σεβαστάκη:

«Οι νέοι τους αξίζει  να ζήσουν σε μια πιο ορθολογική και δίκαιη χώρα, χωρίς τις αυταπάτες τις δικές μας αλλά και χωρίς τον κυνισμό και τα αδιέξοδα της αντιπολιτικής»

 

δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν τα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων και των τριών Δημοτικών Αρχών.

Αραμπατζής Πασχάλης

Αξκος ε.α. Π. Α.

Απόφοιτος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ