Αγροτικό ΒΗΜΑ : Ξεκινήσανε οι σπορές για 2020 !

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…!
Ξεκινήσανε οι σπορές για 2020 με την σπορά καλαμποκιού … !
Καλή σπορά σε όλους τους αγρότες με καλές καιρικές συνθήκες και υγεία… !

Από το   face book : Φανης Αλμπανης 

 

Από το   face book : Φανης Αλμπανης