Σίνδος : Εθελοντική δράση καθαρισμού από το Fast Food ΣΤΡΟΦΗ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Σίνδου

Μια αξιέπαινη προσπάθεια κάνουν συνδημότες από την Σίνδο με τον καθαρισμό του χώρου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Εθελοντική δράση καθαρισμού από το Fast Food ΣΤΡΟΦΗ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Σίνδου

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, παιδί, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, ουρανός, φυτό, γήπεδο μπάσκετ, γρασίδι, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, ουρανός, παιδί, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, παιδί, φυτό, παπούτσια, γρασίδι, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, δέντρο, φυτό, ουρανός, σπίτι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, δέντρο, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, δέντρο, παπούτσια, φυτό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, παπούτσια, παιδί, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση, κείμενο που λέει "STROFI"

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση, κείμενο που λέει "STROFI"

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: παπούτσια, φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γρασίδι, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, δέντρο, παπούτσια, φυτό, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

 

Εμείς συγχαίρουμε όλους όσους συμμετείχαν εθελοντικά σε αυτήν την όμορφη πράξη που θα πρέπει να βρει και άλλους μιμητές…