Δήμος Δέλτα : Έκκληση καθαρισμό χόρτων από τις ιδιοκτησίες

Ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Γλώσσης,  καλεί τους δημότες σε όλες τις κοινότητες του δήμου Δέλτα να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους από τα χόρτα και να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας για την αποκομιδή τους μετά από ραντεβού που θα οριστεί.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Κυριακίδης έχει ενημερώσει την αρμόδια διεύθυνση καθαριότητας να επωμιστεί με αυτήν την υποχρέωση εξυπηρετώντας του δημότες κατά σειρά  προτεραιότητας.

Η ανάγκη για τον καθαρισμό των οικοπέδων προκύπτει από την νομοθεσία και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις βάση των οποίων  «προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβαίνουν σε τακτικό καθαρισμό».