Δήμος ΔΕΛΤΑ : Διαδικασία απαλλαγής δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις του Δήμου Δέλτα

Ο δήμος Δέλτα καλεί τις επιχειρήσεις, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες απαλλαγής τους .Ο Δήμος Δέλτα βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις που, λόγω των μέτρων για την κρίση του κορονοϊού , διέκοψαν την λειτουργία τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   καθώς και
από την καταβολή των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Η απαλλαγή αφορά το διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 και όσο καιρό, εφαρμόζονται τα μέτρα αποτροπής διάδοσης του νέου ιού, των επιχειρήσεων ΚΑΔ, που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις, καθώς και των επιχειρήσεων που ίσως ενταχθούν στα μέτρα στήριξης, με νεότερες
υπουργικές αποφάσεις.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, και ανταποκρίνεται άμεσα, συντονισμένα και στοχευμένα, στον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-COV-2.»