ΚΑΛΟΧΩΡΙ : Ανακοίνωση για τις εγγραφές των παιδιών στην Α! Δημοτικού – σχολικό έτος 2020-21

Ανακοίνωση για τις εγγραφές των παιδιών στην Α! Δημοτικού – σχολικό έτος 2020-21

Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με την Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τις 15 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020. Επισημαίνεται πως για το σχολικό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου οι μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Οι εγγραφές θα διενεργούνται καθημερινά στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλοχωρίου από τις 09:00 έως τις 12:00 ενώ για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και αποφυγής συνωστισμού παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνούν προηγουμένως στο τηλέφωνο 2310751288 για να καθοριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσής τους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
1.Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα με εγγραφή όλων των στοιχείων που απαιτούνται (παρέχεται από το σχολείο).
2.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού από τους γονείς αλλά αναζητείται από το σχολείο. Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες που έχουν την απαιτούμενη ηλικία για εγγραφή στην Α΄ τάξη οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
3.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για τη συμπλήρωσή του οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας ή στον προσωπικό τους παιδίατρο. Χωρίς έγκυρο ΑΔΥΜ οι μαθητές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής. ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο παιδίατρος κρίνει αναγκαίο, το παιδί θα παραπέμπεται από αυτόν για επιπλέον εξέταση (καρδιολογική, οφθαλμολογική κλπ).
5.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
6.Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Καθώς αυτό εκδίδεται στη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, οι γονείς παραλαμβάνουν από το Νηπιαγωγείο «Βεβαίωση Φοίτησης» την οποία προσκομίζουν στο Δημοτικό Σχολείο.
7.Για την συμμετοχή των παιδιών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή στην Πρωινή Ζώνη θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να την καταθέσετε ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής.
Παρακαλούμε τους γονείς για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών τους, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στον καλύτερο προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς.

Ο Διευθυντής του σχολείου Γούναρης Γεώργιος

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο