Δήμος ΔΕΛΤΑ : Αρχίζουν οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς του ΚΠΟΔΔ

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου η υποβολή των αιτήσεων

για το σχολικό έτος 2020-2021.

Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού η υποβολή με φυσική παρουσία, αλλά και ηλεκτρονικά.

Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για τη

φιλοξενία βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του

ΚΠΟΔΔ για το σχολικό έτος 2020-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και τη

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020. Εξαιτίας, όμως, των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω των μέτρων

για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19, και προκειμένου να

αποφευχθεί ο συνωστισμός, η κατάθεση δικαιολογητικών ειδικά για φέτος θα γίνεται

είτε…

  1. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kpodd.dimoydelta@gmai.com, του ΚΠΟΔΔ.
  2.  με φυσική παρουσία σε οποιονδήποτε δημοτικό Βρεφονηπιακό-Παιδικό

Σταθμό μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ   2310797175 kpodd.dimoydelta@gmai.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΣΙΝΔΟΥ  ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2310798-266 dpsindou@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2310783-169 kpodd.paidmagnisias@dimosdelta.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΕΛΙΜΠΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2310754-364 paidikoskal@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΕΚΟ  ΔΙΛΣΙΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2310783-444 paidikos.sta8mos.diabatwn@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΙΛΣΙΖΗ ΒΑΣΙΛΚΗ 2310783-444 paidikos.sta8mos.diabatwn@gmail.com
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΥΜΙΝΩΝ  ΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2391041-111 kpodd.paidkimina@dimosdelta.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΕΡΩΔΙΟΣ Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΣΒΗΡΚΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ 2391041-498 kpodd.erwdios@dimosdelta.gr

Γονείς  από Χαλάστρα και Ανατολικό που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους σε παιδικό σταθμό θα απευθύνονται για πληροφορίες στον Παιδικό σταθμό Κυμίνων .

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους Σταθμούς από την

ερχόμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020, και ώρες 8:00-14:00, ενώ η προσέλευση στο

Σταθμό θα γίνεται με τη τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

► Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Συμπληρωμένη αίτηση (την αίτηση θα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του

δήμου ΔΕΛΤΑ και του ΚΠΟΔΔ και στους Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς

Σταθμούς),

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

3. Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων, εφόσον φυσικά εργάζονται, ή

επικυρωμένο αντίγραφο ενσήμων για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,

4. Βεβαίωση υγείας για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού

υπογεγραμμένη από παιδίατρο,

5. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα προβλεπόμενα εμβόλια,

6. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,

7. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία δεν προκύπτει από το εκκαθαριστικό

σημείωμα απαιτείται απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ ή επικυρωμένο

μισθωτήριο συμβόλαιο,

8. Για πολίτες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό απαιτείται αντίγραφο της άδειας

νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Υπεύθυνη δήλωση

Ειδικές περιπτώσεις

1. ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας μόνο εφόσον η

πολυτεκνία δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί

ότι ο γονέας που αιτείται έχει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου.