ΕΚΤΑΚΤΟ : Με δυο έγγραφα «φωτιά» η αποκεντρωμένη αρχίζει να «ξετυλίγει»  το κουφάρι που λέγεται ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ   

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Με δυο έγγραφα «φωτιά» η αποκεντρωμένη αρχίζει να «ξετυλίγει»  το κουβάρι που λέγεται ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ   και φέρνει κατ αποκλειστικότητα στην δημοσιότητα το :  “VIMA THESS -NEWS “

Στο πρώτο έγγραφο ζητάει από τον  πρόεδρο του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ  και τους τρεις δημάρχους Γ. Ιωαννίδη  Γ.Τσακίρη και Σ. Αναγνωστόπουλο στοιχεία σχετικά με την απόφαση για την πρόσληψη  διευθυντή στο ΚΕΚ. ΝΕΦΕΛΗ , με αφορμή την από 16 /04 /2020 επιστολή του κ Λουκά Ευσταθιάδη

Στο δεύτερο έγγραφο η αποκεντρωμένη ζητάει από τον πρόεδρο του ΚΕΚ ΝΕΦΑΛΗ της αποφάσεις πρόσληψης και της παράτασης  συμβάσεων του κ Κώστα Σαραφίδη καθώς και τις αποδοχές του

Και στα δυο ζητήματα η αποκεντρωμένη δίνει προθεσμία 5 ημερών

Ακολουθούν οι δυο επιστολές του κ Λουκά  Ευσταθιάδη και τα δυο έγγραφα της αποκεντρωμένης περιφέρειας που φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα το «VIMA THESS”

Φαίνεται ότι δρομολογούνται εξελίξεις και τα έγραφα της αποκεντρωμένης δημιουργούν ζήτημα και για τους τρεις δημάρχους… και όχι μόνο !

 

Η  πρώτη επιστολή Λ. Ευσταθιάδη  :

 

 

Το  πρώτο έγγραφο της αποκεντρωμένης

 

Το  δεύτερο  έγγραφο της αποκεντρωμένης

 

Η  δεύτερη  επιστολή Λ.Ευσταθιάδη :