ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : “Να δώσουμε επιπλέον χώρο στα καταστήματα που βρίσκονται σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους”

Είμαστε θετικοί στο να δώσουμε επιπλέον χώρο στα καταστήματα που βρίσκονται σε πλατείες και ανοιχτούς χώρους πάντα στο πλαίσιο που μας δίνουν οι νέες ρυθμίσεις και χωρίς να αλλοιώνουμε τους ισότιμους κανόνες λειτουργίας. Όπου υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια θα αξιοποιηθούν προκειμένου να αυξήσουν την πελατεία τους ωστόσο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει υπό τον όρο ότι δεν θα εμποδίζεται η διέλευση των πεζών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης.