Εξέλιξη καταπέλτης για το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Η Νομική Γνωμοδότηση

που ανατρέπει τα πάντα …

ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Το  ‘VIMA THESS-NEWS»  φέρνει σήμερα κατά αποκλειστικότητα την νομική γνωμοδότηση για το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ  που κατατέθηκε σήμερα στους δήμους ΔΕΛΤΑ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ από τον δημοτικό σύμβουλο Λουκά Ευσταθιάδη και ανατρέπει τα πάντα για τον ορισμό έντεκα αντιπροσώπων στο διαδημοτικό όργανο και για την νομιμότητα της σημερινής σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τα κυριότερα σημεία από τη νομική γνωμοδότηση της κας Αθανασάκη απαντούν στα εξής ερωτήματα (ανάρτηση από το πρωτότυπο κείμενο)

Είναι νόμιμη η σύνθεση του Διαδημοτικού Οργάνου της επίμαχης διαδημοτικής επιχείρησης από το 2014 έως σήμερα?

( i. ) Ο καθορισμός του αριθμού έντεκα που ορίστηκε για τα μέλη που απαρτίζουν το Διαδημοτικό Όργανο της επίμαχης διαδημοτικής επιχείρησης, δεν κρίνεται νόμιμος καθόσον :
– Πρώτον, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 10 της συστατικής πράξης της επιχείρησης, όπου επί λέξει μνημονεύεται ότι το Διαδημοτικό Όργανο θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο ανά φορέα που συμμετέχει σε αυτήν. Με τη μορφή της επιχείρησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά το πρόγραμμα Καλλικράτης και Κλεισθένης, ο αριθμός των μελών του Διαδημοτικού Οργάνου είναι τρεις, αφού οι φορείς που συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης είναι τρεις .
– Δεύτερον, είναι παντελώς αυθαίρετος και δε συνάδει έστω με την έννοια της αναλογικότητας στην εκπροσώπηση στο όργανο αυτό με βάση τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου φορέα /Δήμου στο κεφάλαιο της επιχείρησης.

Είναι νόμιμη η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επίμαχης διαδημοτικής επιχείρησης?

Η σύνθεση αυτή δεν είναι νόμιμη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καταστατικό της επιχείρησης, καταστρατηγώντας και παραβιάζοντας το άρθρο 3 αυτού, αφού το ΔΣ αποτελείτο από περισσότερα αιρετά μέλη από όσα όριζε το καταστατικό.
Περαιτέρω, η σύνθεση αυτή δεν είναι νόμιμη , αφού σε οχτώ (από τα εννέα) μέλη του ΔΣ συνέπιπτε η ιδιότητα αυτή, ήτοι του μέλους του ΔΣ με την ιδιότητα του μέλους του Διαδημοτικού Οργάνου κατά τρόπο ανεπίτρεπτο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η

ΓΜΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

 

Αρχική