ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : Νέες θέσεις εργασίας

Άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων  για τις 84  θέσεις κοινωφελούς εργασίας  στο Δήμο Δέλτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ

Ο δήμος Δέλτα έχει ζητήσει 84 υπάλληλους με σύμβαση  8μηνης διάρκειας  για να καλύψει κενά σε νευραλγικές υπηρεσίες.

Είναι η  πρώτη φορά που η πρόσληψη υπαλλήλων καθυστερεί  τρεις μήνες καθώς κάθε χρόνο το δυναμικό των υπαλλήλων που προέρχονταν από το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα προσλαμβάνονταν τον Μάρτιο.

 «Οι ανάγκες που θα καλύψουν οι υπάλληλοι είναι πολύ σημαντικές για την λειτουργία συγκεκριμένων υπηρεσιών του δήμου Δέλτα που υπάρχουν κενά σε θέσεις υπαλλήλων. Η καθυστέρηση της ανάρτησης της προκήρυξης για την πρόσληψη 84 υπαλλήλων που κάθε χρόνο ολοκληρώνονταν μέχρι τον Μάρτιο  έχει προκαλέσει δυσκολία στην διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών και κυρίως στην καθαριότητα καθώς η πλειοψηφία των εργαζομένων θα στελεχώσει αυτές τις θέσεις » τόνισε ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης και ζήτησε από τους ενδιαφερόμενους να κάνουν αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας που έχουν ανακοινωθεί.

Ο δήμος Δέλτα έχει ζητήσει για:

ΔΕΥΑΔΔ 9 θέσεις

ΚΠΟΔΔ 11 Θέσεις

Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών 4 θέσεις

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 5 θέσεις

Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσίας  16 θέσεις

Διεύθυνση Καθαριότητας 33 θέσεις

 Τμ Τοπικής Oικονομικής Ανάπτυξης 3 θέσεις

Τμ Προγραμματισμού  2 θέσεις