Τοπικά ΔΕΛΤΑ : Παραχώρηση σχολικών χώρων για δραστηριότητες -Από 5 Αυγούστου οι αιτήσεις

Η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Δέλτα ανακοινώνει ότι και φέτος θα προβεί στην παραχώρηση σχολικών χώρων Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων του Δήμου Δέλτα και σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και άλλους συλλόγους και φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων.Στόχος είναι η ενίσχυση των καλλιτεχνικών, αθλητικών και δημιουργικών δυνατοτήτων τους, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους δημότες.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου , Αντώνης Αντωνιάδης “η ιδέα ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία είναι επιθυμία και στόχος μας. Άλλωστε η θέση και αυτής της διοίκησης όπως και των προηγούμενων διοικήσεων όσον αφορά τις παραχωρήσεις χώρων πολιτισμού και αθλητισμού όπως και χώρων των σχολείων μας, δείχνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως αυτό πρέπει να γίνει μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που θα προσφέρει ασφάλεια στους μαθητές και τους δημότες”.

Συγκεκριμένα από τις 5 Αυγούστου 2020 έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2020, οι φορείς που ενδιαφέρονται να τους παραχωρηθούν ώρες για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σε χώρους των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δέλτα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της σχολικής επιτροπής Β’/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δέλτα στο Δημοτικό Κατάστημα της Ν.Μαγνησίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

Αίτηση αίτηση σελ 2 (εις διπλούν) α) Προς τηνΣχολική Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και β) Προς την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, όπου θα αναγράφεται το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια) και τις προτεινόμενες ημέρες και ώρες που απαιτούνται. * (επισυνάπτεται στο τέλος του εγγράφου)

Φάκελο με τους Τίτλους Σπουδών των διδασκόντων.

Ορισμό Υπευθύνου για την ασφάλεια του χώρου των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση ζημιών ή δαπάνων που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, και διεύθυνση).

Ορισμό υπευθύνου για την καθαριότητα του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, και διεύθυνση).

Αντίγραφο Καταστατικού του συλλόγου και Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν θα αποκλείονται μαθητές και δημότες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα του συλλόγου σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι σχολικοί χώροι παραχωρούνται κατά προτεραιότητα στο Τμήμα Αντιδημαρχίας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δέλτα για την υλοποίηση του προγράμματος “Αθλητισμός γι αόλους”