Διαβατά : Στο Κέντρο Υγείας Διαβατών τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης

Στο Κέντρο Υγείας Διαβατών αρχίζει η λειτουργία τμήματος ψυχολογικής υποστήριξης που στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό

 Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε ενήλικες εφήβους και παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας  σε ωριαίες συνεδρίες

Ομαδική οικογενειακή συμβουλευτική ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπεία σε πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν στην κατοχή τους επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης αναγωρισμένα από το ελληνικό δημόσιο  με δυνατότητα διενέργειας συνεδριών στην Αγγλική και στην αραβική γλώσσα

Για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα απαιτείται διερμηνεία από επαγγελματία διερμηνέα.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω προσυνεννόησης στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313310048 από τις 08.00 ως τις 14.00 απο Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Οι συναντήσεις θα γίνονται με όλα τα μέτρα προφύλαξης από την επιδημία του Covid-19.