Διαβατά : Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης χαιρέτισε το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης στο ΚΥ Διαβατών

Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης χαιρέτισε τη λειτουργία του τμήματος ψυχολογικής υποστήριξης στο ΚΥ Διαβατών. «Ήταν ένα αίτημα μας που έγινε πράξη, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θα βοηθήσει στην ψυχολογική στήριξη και τη συμβουλευτική […]