ΣΙΝΔΟΣ : Αλλάζουν όνομα οι γραμμές 9 και 52 του ΟΑΣΘ για Λαχαναγορά και ΑΤΕΙ Σίνδου

Mε απόφαση του Ο.Σ.Ε.Θ. μετονομάζονται οι γραμμές 9 και  52, αλλά και στάσεις των γραμμών αυτών, ως εξής:

1. τη μετονομασία της λεωφορειακής γραμμής (που εκτελείται από το ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ) Νο 9 «Ν.Σ.Σ. – ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» σε «Ν.Σ.Σ. – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» καθώς και, των τροποποιήσεων αυτής, ήτοι Νο 9Α «Ν.Σ.Σ.- ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» σε «Ν.Σ.Σ.- ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ», Νο 9Β «Ν.Σ.Σ.- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Κ.Τ.Ε.Ο.» σε «Ν.Σ.Σ.- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Κ.Τ.Ε.Ο.» και Νο 9Ε «Ν.Σ.Σ.- Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ» σε «Ν.Σ.Σ.- Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ακολουθώντας τη μετονομασία της Λαχαναγοράς σε Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης,

2. τη μετονομασία της λεωφορειακής γραμμής Νο 52 από «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – Α.Τ.Ε.Ι.- ΣΙΝΔΟΣ» σε «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΙΝΔΟΣ» καθώς και, των τροποποιήσεων αυτής, ήτοι Νο 52Α από «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – Α.Τ.Ε.Ι.» σε «Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ» κατόπιν της μετονομασίας του εν λόγω εκπαιδευτικού ιδρύματος,

3. τη μετονομασία των συζυγών στάσεων «Α.Τ.Ε.Ι.» σε «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ»

4. τη μετονομασία της στάσης «ΠΥΛΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ» (κωδικός ivr: 13044) σε «ΠΥΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»,

5. τη μετονομασία των συζυγών στάσεων «ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ» των λεωφορειακών γραμμών Νο 31 και 40 (κωδικοί ivr: 01322 και 01323 αντίστοιχα) σε «ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» καθώς έχουν μεταφερθεί οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην περιοχή της εν λόγω στάσης.