Δήμος Δέλτα : Αεροψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Βραχιάς

Στον Δήμο Δέλτα έχουν προγραμματιστεί αεροψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Βραχιάς για σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 μετά τη δύση του ηλίου με πτήσεις διάρκειας το ανώτερο έως τρεις (3) ώρες με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα.Για προληπτικούς λόγους επιβάλλεται ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια των ψεκασμών να μη κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές.
Οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας.