ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ : Εισάβαλαν στο βοηθητικό της Ομόνοιας Σίνδου

Κλέφτες εισάβαλαν στο βοηθητικό της Ομόνοιας Σίνδου

Οι γνωστοί άγνωστοι που λυμαίνονται τα τελευταία
χρόνια της γηπεδικές εγκαταστάσεις ιδιαίτερα της δυτικής πλευράς της Πόλης.

Αφού έσπασαν της πόρτες έκλεψαν υλικό προπόνησης και προϊόντα από το μικρό κυλικείο που
λειτουργεί στις εγκαταστάσεις.

Για άλλη μια φορά τονίζουμε την παντελή έλλειψη ασφάλειας και την απουσία αστυνομικής φύλαξης τόσο των Πολιτών όσο και των περιουσιών ιδιαίτερα στον Δήμο μας.