Ελεύθερο ΒΗΜΑ : Κίνηση δημοτών των δήμων Δέλτα και Χαλκηδόνος για την διαφάνεια – Επιστολή

Απο την ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ πήραμε και δημοσιευουμε την ποιο κάτω επιστολή για το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ 

Ολόκληρη η επιστολή : 

ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Τις τελευταίες μέρες ενημερωθήκαμε για ένα ζήτημα στο Κ.Ε.Κ. Νεφέλη το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να τεθεί και να απαντηθεί δημόσια από τους αρμόδιους.

Πρόκειται για τον έλεγχο από ορκωτό λογιστή και τα αποτελέσματα του.

Συγκεκριμένα :

Στις 17/12/2018 εξουσιοδοτήθηκε από το τότε Διοικητικό Συμβούλιο ο Διευθύνων Σύμβουλος για να αναθέσει σε ορκωτό λογιστή το διαχειριστικό έλεγχο και τους ισολογισμούς των ετών 2016-2017-2018 (ΑΔΑ 9Π1Κ4652ΙΨ-ΧΥ6).

            Στη διά περιφοράς συνεδρίασή του στις 28/7/2020 το νέο Δ.Σ. του Κ.Ε.Κ. ενέκρινε τα αποτελέσματα ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΟΜΩΣ 2017-2018-2019 (ΑΔΑ 9Υ3Ε4652ΙΨ-ΘΔ9)

Εμείς ως δημότες ρωτάμε :

–  Γιατί ελέγχθηκε το έτος 2019 από τον ορκωτό λογιστή, αφού τέτοια εντολή δεν είχε δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο;

– Αναρτήθηκε πριν τον λογιστικό έλεγχο στη Διαύγεια, πρόσκληση ενδιαφέροντος για ορκωτό λογιστή;

–  Αναρτήθηκε πριν τον λογιστικό έλεγχο η σύμβαση Ανάθεσης στο λογιστή ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο ;

–   Αναρτήθηκε το ένταλμα πληρωμής του;

–  Επιλέχθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για να κάνει τον έλεγχο ο ίδιος ορκωτός λογιστής ο οποίος είχε κάνει παλιότερα τους ελέγχους και για τις χρήσεις προηγουμένων ετών;

– Και τελικά τα αποτελέσματα του ελέγχου, έγιναν αποδεκτά από το Διαδημοτικό Όργανο του Κ.Ε.Κ. Νεφέλη, το οποίο έχει την ελεγκτική δικαιοδοσία, εκπροσωπώντας τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών Δήμων; Ή μήπως δεν έγιναν ακόμη αποδεκτά;

Εμείς ως ενεργοί δημότες των Δήμων μας, στους οποίους και ανήκει άλλωστε το ΚΕΚ, θέλουμε ενημέρωση και θα περιμένουμε δημόσια τις απαντήσεις από τους αρμόδιους στα ερωτήματα που τέθηκαν.

ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ