Δ. Δέλτα : Διακοπές ρευματος …

Από τις 8 το πρωί είχαμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχή του Δήμου Δέλτα.

Ειδικότερα, χωρίς ρεύμα έίχαμε από τις 8:00 μέχρι τις 12:30, στις  περιοχές  Α/Δ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΣΤΟΥΣ : GIANNAKOULAS BROS, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΗΣ, TOPXGUN GREECE.