ΒΙΠΕ Σίνδου : Διακοπή υδροδότησης

 

Η ανακοίνωση της ΕΥΑΘ

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο
27/11/21, από τις 11:00μ.μ. έως τις 7:00π.μ. την Κυριακή 28/11/21
θα πραγματοποιηθούν
εργασίες αντικατάστασης δικλείδων Φ200 και Φ300

α) στη συμβολή της Οδού Α8 με την Οδό 2,

β) στη συμβολή της Οδού Α9 με την Οδό Α3 στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα
παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Οδός 4 – Οδός Α5 – Οδός 1 – Οδός Α10 στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του
δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη
αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.