Καλοχώρι : Νέες πινακίδες για το λαγόγυρο στο Καλοχώρι

Στην περιοχή του Καλοχωρίου, κατά τη διάρκεια του 2021 καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά θανάτωσης από τροχαία Η περιοχή της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου φιλοξενεί τη μεγαλύτερη γνωστή αποικία λαγόγυρων της Ελλάδας. Ο Λαγόγυρος Spermophilus citellus είναι ένας είδος […]