Δ.Δέλτα : Το “Πράσινο σημείο” στον Δήμος Δέλτα

Το «Πράσινο Σημείο» στον Δήμο Δέλτα θα δημιουργηθεί με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Θα αποτελεί μέρος ενός δικτύου σημείων διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και θα λειτουργήσει παράλληλα με άλλες δράσεις που έχουν ως στόχο τη διαλογή στην πηγή.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, θα είναι πλήρως εξοπλισμένο και εντός του χώρου του θα δημιουργηθούν κατάλληλες κτιριακές υποδομές και θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, όπου οι κάτοικοι του Δήμου θα μπορούν να τοποθετούν υλικά, συσκευές και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, τα οποία μετά την διαχείρισή τους θα ανακυκλώνονται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Παράλληλα προβλέπεται η διαμόρφωση ειδικών χώρων και η τοποθέτηση ειδικών κάδων