Στα παρασκήνια …του δήμου ΔΕΛΤΑ

Μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου ΔΕΛΤΑ και  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,  φέρνει σήμερα στην δημοσιότητα η στήλη

Άλλη μία αξιόλογη προσπάθεια που κανει ο δήμος ΔΕΛΤΑ και ιδιαίτερα ο δήμαρχος Γ. Ιωαννίδης για  να αναβαθμιστεί ο  δήμος μας  σε επιστημονικούς  τομείς και όχι μόνο …

Το Κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δέλτα και ΑΠΘ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥΑΡ ΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ
Τον Πρύτανη του Α.Π.Θ.
καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (με συνημμένο το
Μνημόνιο Συνεργασίας)
Δήμος Δέλτα
Ν. Πλαστήρα 13
574 00, Σίνδος
Θεσσαλονίκη

(υπόψη κ. Γιάννη Ιωαννίδη, Δημάρχου Δήμου
Δέλτα
Email: mayor@dimosdelta.gr)

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της με αριθμό 3106/25-5-2022, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, καθηγητή κ. Νικόλαου Παπαϊωάννου, ενέκρινε το συνημμένο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Δήμου Δέλτα.
Στην ίδια συνεδρίαση η Σύγκλητος αποφάσισε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., καθηγητής κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, για την υπογραφή του παραπάνω Μνημονίου Συνεργασίας και σε περίπτωση κωλύματος του Πρύτανη, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης καθηγητής κ.
Ευστράτιος Στυλιανίδης.

-Γραφεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
-Γραμματεία Συγκλήτου
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

ΕΔΩ :  MNHMONIO ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΠΘ Θέμα 9β

Ο Περίεργος