ΚΑΛΟΧΩΡΙ: Αποκατάσταση λακκούβας…

“Αποκατάσταση λακκούβας εν έτει 2023 σε δρόμο του Καλοχωρίου. Επειδή τα πάντα εμπεριέχουν το συγκριτικό στοιχείο, ας συγκρίνουμε το πως επιτυγχάνεται μια αποκατάσταση λακκούβας σε έναν ευρωπαϊκό Δήμο και το πως επιτυγχάνεται στο Δήμο μας, με όλα της τα στάδια (προεργασία, εναπόθεση υλικών, τελικό στάδιο σάρωσης). Παρατηρείστε τις φωτογραφίες και κατόπιν το video της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο youtube. Και λίγα στοιχεία για την αποκατάσταση λακκούβων στον ευρωπαϊκο Δήμο.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται σε μόλις 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα, κάτι που σημαίνει ότι σε μια εργάσιμη ημέρα μπορούν να αποκατασταθούν περίπου 200 λακκούβες. Το συνολικό κόστος της εργασίας ανέρχεται σε 18 ευρώ περίπου, όταν η παραδοσιακή μέθοδος αποκατάστασης λακκούβων φτάνει στα 62 ευρώ. Τέλος, υπολογίζεται ότι εκπέμπεται 90% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), την ίδια ώρα που δεν δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία…”

ΑΠΟ ΤΟ FACE BOOK