ΤΟΕΒ : Οι εκπτώσεις του 2023 στους αγρότες

Εκπτώσεις από το ΤΟΕΒ Κυμίνων Μαλγάρων ανακοίνωσε ο Οργανισμός για την ενίσχυση
της ρευστότητας και την καλύτερη αποπεράτωση των προγραμματισμένων εργασιών.

Αναλυτικά το ποσοστό της έκπτωσης του 2023.

Οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από
1 Μαρτίου – 15Απριλίου 8% – 16 Απριλίου – 15 Μάϊου 6%
16 Μάϊου – 15 Ιουνίου 4% – 16 Ιουνίου – 15 Ιουλίου 2%

Σημειώνεται ότι για να πάρει κάποιος άδεια ύδρευσης θα πρέπει να προκαταβάλλει
τουλάχιστον το 30% των εισφορών.