ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ : Αυριο προβλήματα υδροδότησης …

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 18/11/23, από τις 22:00 εως την Κυριακή 19/11/2023 στις 08.00 π.μ. , στη συμβολή των οδών ΔΑ7 και ΝΒ6 της ΒΙ.ΠΕ.Θ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης παραχομέτρου DN800 και απομόνωσης δικτύων ύδρευσης από το δίκτυο της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης ,για το παραπάνω χρονικό διάστημα, σε όλη την ΒΙ. ΠΕ. Θ. καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Σίνδου, Χαλάστρας και Ανατολικού του Δήμου Δέλτα.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.