ΔΗΜ. ΔΕΛΤΑ : Κλείνει νηπιαγωγείο λόγω εμφάνισης ψύλλων

Την αναστολή λειτουργίας του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Ανατολικού, την Δευτέρα 20 και την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, αποφάσισε η δημοτική αρχή του δήμου Δέλτα, λόγω εμφάνισης ψύλλων στο σχολείο.

Θα πραγματοποιηθεί ειδική απολύμανση ενώ το σχολείο θα πρέπει να καθαριστεί ενδελεχώς την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά τον ψεκασμό, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Επόπτη Δημόσιας Υγείας και στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού