ΣΙΝΔΟ: Η ορκομωσία της νέας διοίκησης του Δήμου Δέλτα

Η ορκομωσία της νέας διοίκησης του Δήμου Δέλτα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο
16 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρου Σίνδου στις 13:00 μμ.