ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ : ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ της νέας δημάρχου Γερακίνας Μπισμπινά

Καλή και δημιουργική θητεία!!!!

Δουλειά και επιτέλους παρουσία έργου για ένα καλύτερο Δήμο Δέλτα